Bøger

Udgivelser fra Egnsarkivet:

Ditte og Poul Ahm – Fortælling om et langt arbejdsliv

Aksel Ravn fortællinger om Dæmninger, diger og kanaler

Landbetjent Svend Aage Engholm Jacobsen, Havndal. Dagbog fra koncentrationslejre 1944-1945.

Breve    Pris kr. 30,-

Skovfoged på Overgaard. Inger og Hjalmar Lauritsen fortæller.

     Pris kr. 30,-

 Heino Wessel Hansen:

Havndals historie gennem 125 år. Skrevet af Heino Wessel Hansen. 2008 Pris kr. 125,-

Havndals historie gennem 125 år.

Skrevet af Heino Wessel Hansen. 2008
Pris kr. 125,-